64% rau quả Thái Lan tồn dư thuốc trừ sâu 28-11-2017 11:05:09 Hơn 64% rau quả của Thái Lan không an toàn do thuốc trừ sâu, trong đó