Nhiều gia đình có thói quen cho trẻ ngồi đằng trước khi đi xe máy mà không biết việc làm này ẩn chứa nhiều tai họa cho sức