Theo kết quả nghiên cứu từ các học giả của trường đại học Newcastle – là 1 trong số 20 trường đại học xuất sắc nhất của Vương