Thay đổi thời tiết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh hô hấp ở trẻ. Tình hình này diễn ra nhiều lần trong năm làm suy yếu